Washington wine: 2018 ViNO CasaSmith Porcospino Primitivo